Spruthuset

Fastighetsbeteckning:

Inom Vallgraven 31:4

Byggnadsår:

1851

Adress:

Arkitektgatan 2,
411 20 Göteborg

Ursprunglig användning:

Lokal för brandkårens utrustning

Nuvarande användning:

Föreningslokal

Arkitekt:

Adrian Crispin Peterson

Utsidan av tegelbyggnaden Spruthuset.

Om Spruthuset

Huset på Arkitektgatan användes ursprungligen som den frivilliga brandkårens materialförråd, därav namnet Spruthuset. Det uppfördes 1851 på rester av befästningsmurar och utfyllda delar av vallgraven. Huset ritades av Adrian Crispin Peterson och utformades som en friliggande byggnad i en våning med fasader av gult tegel.

Vid sekelskiftet 1900 byggdes huset om till laboratorium för stadskemisten och 1906 inreddes även skolsalar. Husets fönster och entréer har förändrats flera gånger sedan det byggdes men det finns fortfarande bevarat 1800-talsfönster mot gården och en stor port mot Södra Larmgatan.

Spruthuset har genom åren använts som lokal för Röda Korset och kontor. I dag fungerar det som föreningslokal.

Huset har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 2003 och tillhör fastigheten Arbetarinstitutet.

Se alla fastigheter