Smålandsstugan

Fastighetsbeteckning:

Slottsskogen 719:4

Byggnadsår:

1750-talet

Adress:

Landskapsstugevägen 11,
413 11 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Bostadshus

Nuvarande användning:

Föreningsverksamhet

Se alla fastigheter