Skansen Kronan – Vaktmästarbostaden

Fastighetsbeteckning:

Haga 715:2

Byggnadsår:

1904

Adress:

Leijonsparres Väg 10A-B,
413 04 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Bostad

Nuvarande användning:

Bostad

Arkitekt:

Claes Grill

811_-skansen_kronan_vaktmastarbostaden_1

Skansen Kronan – Vaktmästarbostaden

Den borgliknande vaktmästarbostaden ligger på Skansberget och uppfördes 1904 i samband med att den gamla försvarsanläggningen Skansen Kronan gjordes om till militärmuseum. Byggnaden ritades 1901 av fortifikationsbefälhavaren Claes Grill och fungerade ursprungligen som bostad för underofficer och parkvakt. Den är byggd i natursten med granitsockel och består av två våningar med varsin lägenhet samt ett rum i det tillhörande tornet.

Vaktmästarbostaden har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991.

Huset används än i dag som bostad.

Se alla fastigheter