Skansen Kronan – Vaktmästarbostaden

Fastighetsbeteckning:

Haga 715:2

Byggnadsår:

1904

Adress:

Leijonsparres Väg 10A-B,
413 04 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Bostad

Nuvarande användning:

Bostad

Arkitekt:

Claes Grill

811_-skansen_kronan_vaktmastarbostaden_1

Se alla fastigheter