Skansen Kronan – Soldattorpet

Fastighetsbeteckning:

Haga 715:10

Byggnadsår:

1700-talet

Adress:

Skansen Kronan,
411 22 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Soldattorp

Nuvarande användning:

Våffelcafé

Om Skansen Kronan – Soldattorpet

Det rödmålade trähuset ska enligt uppgifter vara ett gammalt soldattorp från Solberga socken i Bohuslän. Det är en timrad byggnad med lockpanel och byggdes någon gång under 1700-talet. Soldattorpet flyttades till sin nuvarande plats på Skansberget 1904 då den gamla försvarsanläggningen Skansen Kronan gjordes om till militärmuseum. Samma år byggdes Vaktmästarbostaden på berget.

1912 användes 130 000 kronor från Charles Felix Lindbergs donationsfond för att anlägga Skansparken kring Skansen Kronan.

Huset har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991.

I dag finns ett våffelcafé i Soldattorpet. Tidigare har det använts som förråd och för föreningsverksamhet.

Se alla fastigheter