Sjömanstornet

Fastighetsbeteckning:

Majorna 403:2

Byggnadsår:

1933

Adress:

Karl Johansgatan 1,
414 59 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Utsiktstorn

Nuvarande användning:

Utsiktstorn, föreningsverksamhet

Arkitekt:

Karl M Bengtson

fastighet_sjomanstornet

Om Sjömanstornet

Sjömanstornet byggdes 1933 och ritades liksom Sjöfartsmuseet av Karl M Bengtson. Det restes till minne av de svenska sjömän som omkom under första världskriget. Sammanlagt 690 namn, varav 15 kvinnor, och 98 förlista fartyg är inskrivna på minnestavlor på sockelpartiet. Men när tornet byggdes var det omdiskuterat. Under första världskriget hade man bland annat lovat sjömännen arbetslöshetsförsäkring och åtta timmars arbetsdag. Men istället fick de ett monument, vilket av många sågs som ett hån.

Den 14 juli 1933 invigdes Sjömanstornet och Sjöfartsmuseet av Gustav V. Invigningen radiosändes och bland deltagarna fanns anhöriga till de omkomna och högt uppsatta göteborgare.

Läs mer

Tornet är placerat på en 12-kantig granitklädd betongsockel och är byggt av gult handslaget tegel. Längst upp finns en toppterrass med handsmitt bröstvärn av smidesjärn och en kopparbeklädd lanternin. Här står den fem meter höga skulpturen Kvinna vid havet, även kallad Sjömanshustrun. Den skapades av konstnären Ivar Johnsson och gjöts i brons på Meyers konstgjuteri i Stockholm. På grund av en byggnadsarbetarstrejk kom den inte på plats förrän 1934, året efter att tornet invigdes.

Sjömanstornets högsta punkt är 62 meter över havet. För att ta sig till toppen behöver man klättra upp för 194 trappsteg. Det går också att ta hissen, men den går inte hela vägen upp.

Sedan 1991 ägs, förvaltas och utvecklas Sjömanstornet av Higab.

Sjömanstornet

Sjömanstornet
Sjömanstornet
Sjömanstornet
Sjömanstornet Sjömanstornet Sjömanstornet
Se alla fastigheter