Pedagogen – Sociala Huset

Fastighetsbeteckning:

Inom Vallgraven 71:2

Byggnadsår:

1855

Adress:

Västra Hamngatan 25,
411 17 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Sjukhus

Nuvarande användning:

Utbildning

Arkitekt:

Victor von Gegerfelt (1855)
Nyréns Arkitektkontor (2006)

fastighet_pedagogen_sociala_huset

Om Pedagogen – Sociala Huset

Sociala Huset byggdes 1848-1855 för Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset efter ritningar av Victor von Gegerfelt. Tanken var en sluten oval byggnad, men pengarna räckte bara till ett hästskoformat hus. Fasaden var i gult tegel med granitsockel. Huset uppfördes på resterna av bastionen Carolus Dux, en del av befästningsverket som omgav 1600-talets Göteborg. Ett par rum och några gångar från bastionen finns kvar än idag under huset.

Redan ett decennium efter invigningen var sjukhusbyggnaden för trång men först 1896 flyttades verksamheten till sin nuvarande plats i Änggården. De gamla lokalerna har främst använts av olika sociala institutioner, därav namnet Sociala Huset.

Pedagogen – ett jätteprojekt

1999 beslutade Göteborgs universitet att Pedagogen skulle flytta från sin dåvarande plats i Mölndal till centrala Göteborg efter att en lokaliseringsutredning hade kommit fram till att tomten med Sociala huset och Gamla Latin var en lämplig plats. Göteborgs Universitet, Göteborgs Stad och Higab skrev ett samverkansavtal för projektet som kom att kallas Projekt Pedagogen.

Läs mer

Gestaltningen bestämdes genom en arkitekttävling. Tanken vara att ett arkitektkontor skulle få uppdraget, när juryn gått igenom förslagen återstod två. Valet blev till slut att ta de bästa förslagsdelarna för respektive del, vilket innebar att Nyréns Arkitektkontor fick ta sig an Sociala Huset medan danska 3XNielsen A/S från Århus fick stå för nybyggnaden mellan Sociala Huset och Gamla Latin. Lite senare tillkom även Gamla Latin i projektet och arkitekt för den ombyggnaden blev Arkitektlaget.

De gamla byggnaderna, som båda uppförts på 1850-talet, hade byggts om ett antal gånger under årens lopp. Strävan under projektet var att de skulle återfå sina gamla strukturer och samtidigt bilda en funktionell helhet tillsammans med nybyggnaden som uppfördes mellan dem. Sociala Husets innergård har till exempel kompletterats med en tillbyggnad i glas som bland annat rymmer bibliotek, café och administration. Den gamla parkeringsplatsen vid Gamla Latin ersattes av ett parkeringsgarage i två plan under nybyggnaden.

Den nya byggnaden uppfördes mellan de båda gamla och innehåller lektionssalar och läsplatser. Fasaden är av glas med tegellameller utanpå. Lamellerna är snedställda, dels för att ge huset tegelkaraktär så att det harmonierar med övriga byggnader, dels för att fungera som solskydd.
Pedagogen invigdes 1 september 2006. Det är Higabs hittills största projekt, både till yta och kostnad, 42 000 m² och 750 miljoner kronor.

 

Pedagogen-området

bildspel_pedagogen5

Sociala huset

bildspel_pedagogen3

Gamla Latin med Nefertiti

bildspel_pedagogen4

Nybygget

bildspel_pedagogen2

Entré Sociala huset

bildspel_pedagogen_sociala_huset

Sociala huset

Se alla fastigheter