Pedagogen P-hus

Fastighetsbeteckning:

Inom Vallgraven 71:2

Byggnadsår:

2006

Adress:

Läroverksgatan 17 ,
411 17 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Parkeringshus

Nuvarande användning:

Parkeringshus

Se alla fastigheter