Påvelundstorpet

Fastighetsbeteckning:

Rud 760:427

Byggnadsår:

1770-talet

Adress:

Påvelundsgatan 24,
426 77 VÄSTRA FRÖLUNDA

Ursprunglig användning:

Bostad

Nuvarande användning:

Föreningsverksamhet

fastighet_pavelundstorpet

Se alla fastigheter