Odontologen

Fastighetsbeteckning:

Änggården 718:1

Byggnadsår:

1965

Adress:

Medicinaregatan 12A-G,
413 46 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Tandvårdsutbildning, tandvård

Nuvarande användning:

Tandvårdsutbildning, tandvård

Arkitekt:

White Arkitekter AB

fastighet_odontologen

Se alla fastigheter