Odontologen

Fastighetsbeteckning:

Änggården 718:1

Byggnadsår:

1967

Adress:

Medicinaregatan 12A-G,
413 46 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Tandvårdsutbildning, tandvård

Nuvarande användning:

Tandvårdsutbildning, tandvård

Arkitekt:

White Arkitekter AB

fastighet_odontologen

Om Odontologen

Under 1940- och 1950-talet ökade efterfrågan på tandvård i Sverige och det ledde till krav på utbildning av fler tandläkare. Därför tog riksdagen 1945 ett principbeslut om att förlägga en ny tandläkarhögskola i Göteborg. Men trots detta skulle det dröja drygt 20 år innan det blev verklighet.

1967 invigdes den 32 000 kvadratmeter stora byggnaden Odontologen. Huset, som placerades på Medicinareberget ovanför Sahlgrenska sjukhuset, byggdes i två högdelar med tio våningsplan och en mellanliggande del med sex våningar.

Sedan dess har den Odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet haft sin verksamhet här. I början av 2000-talet blev den en del av Sahlgrenska Akademin och fakulteten blev därmed en institution. I dag har man uppnått en ledande position inom både forskning och utbildning.

Odontologen har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991.

Se alla fastigheter