Naturhistoriska museet

Fastighetsbeteckning:

Slottsskogen 719:11

Byggnadsår:

1916

Adress:

Museivägen 10,
413 11 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Museum

Nuvarande användning:

Museum

Arkitekt:

Ernst Torulf

Naturhistoriska museet exteriör.nov 2015

Om Naturhistoriska museet

Göteborgs naturhistoriska museums byggnad i Slottsskogen invigdes i samband med Världsutställningen 1923. Bygget hade inletts redan 1916 men försenats på grund av ekonomiska svårigheter, krigstider med mera. Själva museiverksamheten hade startat i Ostindiska Huset 1833 och blev senare en del av Göteborgs museum innan den fick en egen byggnad.

Arkitekten bakom det nationalromantiska huset var Ernst Torulf (1872-1936). Han utformade museet så att det för tankarna till en medeltida tegelborg med torn. Fasaderna är i rött tegel med en sockel av grovhuggen sten, kraftiga trädörrar och småspröjsade fönster. De två tornen är kopparklädda.

Läs mer

En av de största attraktionerna var – och är – Malmska valen, en blåval som strandat i Askimsfjorden 1865. Innan den fick sin nuvarande placering hade den bland annat ställts ut i Tull- och packhuset vid Packhuskajen och skickats på uppvisningsturné till Stockholm och Tyskland. Den anlände till den nya museibyggnaden i fyra delar 1918. Inte förrän valen var inne i museet murades den sista väggen upp.

1981 stod en tillbyggnad klar, ritad av Bo Cederlöf, som bland annat innebar att museet fick en ny entré och konservatorsateljé. Samlingarna omfattar cirka 10 miljoner djur.

 

Naturhistoriska museet

Utanför entrén till den röda tegelbyggnaden Naturhistoriska museet.
Rundad träport till den röda tegelbyggnaden Naturhistoriska museet.
Ena fasaden på den röda tegelbyggnaden Naturhistoriska museet.
Röda tegelpannor och ett runt fönster med spröjs.
Tre barn står och kollar på en uppstoppad val inne på Naturhistoriska museet.
Utanför entrén till den röda tegelbyggnaden Naturhistoriska museet. Rundad träport till den röda tegelbyggnaden Naturhistoriska museet. Ena fasaden på den röda tegelbyggnaden Naturhistoriska museet. Röda tegelpannor och ett runt fönster med spröjs. Tre barn står och kollar på en uppstoppad val inne på Naturhistoriska museet.
Se alla fastigheter