Majnabbe – Fahlströmska Huset

Fastighetsbeteckning:

Majorna 222:3

Byggnadsår:

1907

Adress:

Taubegatan 7,
414 55 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Bostad

Nuvarande användning:

Föreningsverksamhet

fastighet_majnabbe-fahlstromska

Se alla fastigheter