Lilla Änggården

Fastighetsbeteckning:

Änggården 718:9

Byggnadsår:

1780-talet

Adress:

Thorild Wulffsgatan 75,
413 19 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Mangårdsbyggnad

Nuvarande användning:

Museum

lilla_angga%c2%a5rden_2017_e_001-hgkvalitetrekommenderas

Se alla fastigheter