Letsegårdsvägen 81

Fastighetsbeteckning:

Lyckekärr 1:2

Byggnadsår:

1866

Adress:

Letsegårdsvägen 81,
427 40 BILLDAL

Ursprunglig användning:

Skola

Nuvarande användning:

Föreningsverksamhet

fastighet_letsegardsvagen_81

Se alla fastigheter