Kviberg – Tygförråd

Fastighetsbeteckning:

Kviberg 27:2

Byggnadsår:

1930

Adress:

Tyghusvägen 4,
415 27 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Förråd och verkstad åt artilleriregementet

Nuvarande användning:

Kontor

kviberg-tygforrad

Se alla fastigheter