Kviberg – Kadetten

Fastighetsbeteckning:

Kviberg 741:27

Byggnadsår:

1945

Adress:

Luftvärnsvägen 4-6,
415 27 Göteborg

Ursprunglig användning:

Kaserner

Nuvarande användning:

Utbildnings- och idrottsverksamhet

Se alla fastigheter