Kviberg – Kadetten

Fastighetsbeteckning:

Kviberg 741:27

Byggnadsår:

1945

Adress:

Luftvärnsvägen 4-6, Lilla Regementsvägen 27, 29, 35,
415 28 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Kaserner

Nuvarande användning:

Utbildnings- och idrottsverksamhet

Se alla fastigheter