Kviberg – Försvaret

Fastighetsbeteckning:

Kviberg 741:27

Byggnadsår:

1988

Adress:

Lilla Regementsvägen 20,
415 27 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Idrottsverksamhet

Nuvarande användning:

Idrottsverksamhet

Se alla fastigheter