Kronans Bryggeri

Fastighetsbeteckning:

Majorna 210:5

Byggnadsår:

1892

Adress:

Karl Johansgatan 23-25,
414 59 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Bryggeri

Nuvarande användning:

Kontor

Arkitekt:

Johan Emil Billing

fastighet_kronans_bryggeri

Om Kronans Bryggeri

Bryggeriet vid Karl Johansgatan stod klart 1892 efter ritningar av Johan Emil Billing. Ingenjören Alvin Jacobi stod för maskinparken. Huset byggdes sedan ut i etapper. Bolaget Bryggeri AB Kronan hade bildats 1891 av August och Christian Röhss, George Douglas Kennedy och Henrik Pripp. Avsikten var att ”tillverka öl och andra maltdrycker, kolsyrade drycker samt att företaget skulle bedriva handelsrörelse”. Henrik Pripp lämnade därmed familjeföretaget och blev konkurrent till sina släktingar. Han blev även verkställande direktör på det nya bryggeriet . Anläggningen omfattade mälteri, bryggeri, maskinhus, lagerkällare och tapphus. Här fanns också arbetarbostäder och stallbyggnader.

Läs mer

Ett problem var vattenförsörjningen; den omfattande borrningen på tomterna gav klent resultat så först valde man att dra en sugledning från älven. Till slut löstes vattenfrågan genom att man kopplade upp sig till Göteborg Wattenledning.

Verksamheten expanderade snabbt efter starten. År 1900 hade man cirka 130 anställda och exporterade även till utlandet. Prippsföretagen köpte upp verksamheten 1902 och Henrik Pripp valde då att avgå och lämna bolaget. 1917 las bryggeriet ner och anläggningen såldes till Göteborgs Stad för att användas till lagring av livsmedel under första världskriget. Lokalerna har senare använts för verkstäder, småindustri, polisstation, bibliotek, med mera. Idag används huset som kontor.

Byggnaden är i fyra våningar och har sadeltak. Fasaderna är av rött tegel med ljust putsade partier. Entrén har två granitkolonner och stora, dekorerade grindar av konstsmide.

Kronans Bryggeri

bildspel_kronans_bryggeri_1
bildspel_kronans_bryggeri_5
bildspel_kronans_bryggeri_4
bildspel_kronans_bryggeri_2
Se alla fastigheter