Kretslopp och vatten Alelyckan

Fastighetsbeteckning:

Gamlestaden 740:165

Byggnadsår:

2019

Adress:

Gamlestadsvägen 317,
415 25 Göteborg

Ursprunglig användning:

Kontor, lager, verkstad och garage

Nuvarande användning:

Kontor, lager, verkstad och garage

Arkitekt:

Liljewall Arkitekter

Utsidan av Kretsloppsvattens byggnad i Alelyckan.

Foto: Frank Palm

Om Kretslopp och vatten Alelyckan

2013 fick Higab i uppdrag av kommunstyrelsen att bygga en ny anläggning för Kretslopp och vatten i Alelyckan. Projektet var en samlokalisering som innebar att förvaltningen skulle samlas på ett ställe. Bygget startade 2017 med Tuve Bygg som huvudentreprenör och slutfördes 2019. Anläggningen, som ritades av Liljewall Arkitekter, placerades bredvid Alelyckans vattenverk och består av kontor, lager, verkstad och garage. Den totala ytan är cirka 15 000 kvadratmeter och kontoret inrymmer arbetsplatser för cirka 400 personer.

Se alla fastigheter