Klippan 5

Fastighetsbeteckning:

Majorna 720:420

Byggnadsår:

1863

Adress:

Klippan 5,
414 51 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Bostad

Nuvarande användning:

Föreningsverksamhet

Arkitekt:

H J Strömberg

Om Klippan 5

Älvsborgs Kungsladugård var en större markegendom som tillhörde Gamla Älvsborgs fästning från 1300-talet till mitten av 1600-talet. Ägorna omfattade bland annat Majorna, Slottsskogen och Änggården. Här byggdes en ladugård som med tillhörande betes- och åkermark skulle förse det kungliga slottet med livsmedel, alltså en Kungsladugård.

Från 1570-talet till 1660-talet låg Kungsladugården vid nuvarande Jaegerdorffsplatsen. Därefter byggdes en ny gård med mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader vid Klippan. Då hade Gamla Älvsborgs fästning sedan tidigare förlorat sin betydelse och gården hade tillfallit landshövdingen i Älvsborgs län. Men när den knuttimrade mangårdsbyggnaden uppfördes vid Klippan lade man inte in någon brädfodring och den slets därför hårt med tiden. 1715 dömdes byggnaden ut vid en syneförrättning. Men istället för att riva monterades den ner i slutet av 1720-talet och delar av det gamla timret användes för att återuppbygga huset.

Läs mer

Under 1740-talet anlade landshövdingen Lorentz Kristoffer Stobée en trädgård öster om huset. Den delades in i geometriska kvarter med raka sandgångar, planterade häckar och fruktträd.

Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppförs

1772 ritade fortifikationskapten Henrik Lieden ett förslag på en ny mangårdsbyggnad. Men den kom aldrig att byggas. Om huset hade blivit verklighet hade det utformats i stil med Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget. Istället dröjde det till 1863 innan Älvsborgs Kungsladugård fick en ny mangårdsbyggnad. Det är det huset som finns på adressen Klippan 5 i dag.

Mangårdsbyggnaden uppfördes i en våning med locklistpanel och ritades av Göteborgs stadsarkitekt Hans Jacob Strömberg. Till slutet av 1890-talet hyrdes huset av Carnegiebruken och användes som tjänstebostad för brukspredikanten. Därefter togs det över av lantbrukare som hade djur på gården fram till 1920-talet.

Ekonomibyggnaden brinner ner

1974–1975 restaurerades gården och sedan dess finns Göteborgs Sjöscoutkår och Klippans aktivitetscenter här.

Den u-formade ekonomibyggnaden, vars äldsta delar var från 1751, försvann i en brand 2003. Numera finns endast en mindre del av ena längan kvar.

Klippan 5 ingår i Klippans Kulturreservat och har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991.

Klippan 5

Klippan 5 - 1
Klippan5_e_2019_006-Hgkvalitet(Rekommenderas)
Klippan5_e_2019_004-Hgkvalitet(Rekommenderas)
Se alla fastigheter