Kapten Hanssons Hus

Fastighetsbeteckning:

Majorna 122:12

Byggnadsår:

1850-talet

Adress:

Chapmansgatan 5,
414 54 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Bostad

Nuvarande användning:

Föreningsverksamhet

Grönska runt Kapten Hanssons Hus.

Om Kapten Hanssons Hus

Huset byggdes på 1850-talet som ett bostadshus. Namnet kommer från sjökaptenen Pontus Hansson som ägde huset under 1800-talets senare hälft. Det låg ursprungligen på Karl Johansgatan 88 (före detta Allmänna Vägen) och omgavs då av en trädgård. På 1950-talet flyttades Kapten Hanssons Hus till sin nuvarande plats på Chapmansgatan 5.

Byggnaden har ett tegeltäckt sadeltak och fasaden är klädd med locklistpanel. Framsidan har en bred frontespis som utmärks av ett triangelformat övre parti med ett litet runt fönster. Bottenvåningens fönster har starkt markerade omfattningar. Breda pilastrar ramar in gavelfasaderna och här finns också små runda fönster.

Kapten Hanssons Hus är ett värdefullt exempel på de relativt stora bostadshus som byggdes längs Karl Johansgatan före 1860-talet.

Se alla fastigheter