Kajskjul 207

Fastighetsbeteckning:

Gullbergsvass 703:49

Byggnadsår:

1924

Adress:

Lilla Bommens Torg 6,
411 04 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Hamnskjul

Nuvarande användning:

Lager

Arkitekt:

K Pettersson

kajskjul_e_2017_019-hgkvalitetrekommenderas

Om Kajskjul 207

En gång i tiden ingick Lilla Bommen i Göteborgs befästningsverk och var en av de platser där båtar kunde passera in till staden och tullar kunde betalas. Efter att Vallgraven raserades i början 1800-talet började hamnkanterna att byggas ut och i 1866 års utbyggnadsplan redovisades Gullbergsvass som hamnområde med kajer längs älven och ett inre system med kanaler. Gullbergskajen, där Lilla Bommen ingår, stod klar 1899.

Kajskjul 205 och 207 byggdes vid Lilla Bommen 1924. Husen ritades av K A Pettersson och är utformade i 1920-talets klassicistiska stil. De tillhör några av de få bevarade äldre hamnbyggnaderna i Göteborg.

1973 gjordes Kajskjul 205 om till ett fartygsmuseum och 1990 började delar av båda byggnaderna att användas för den nyöppnade färjetrafiken. Numera finns café och butiker i Kajskjul 205.

2017 genomförde Higab ett projekt där Kajskjul 205 och 207 återställdes till sin ursprungliga färgsättning, vilket stämmer bättre överens med byggnadernas klassicistiska arkitektur. Efter att de senaste åren varit målade i rött med svarta och brungula partier har de nu fått tillbaka sin gula nyans med ljusa partier och svartmålade fönster.

Sedan 1975 är Kajskjul 205 och 207 upptagna i stadens bevaringsprogram. De har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 2013.

Se alla fastigheter