Kajskjul 205

Fastighetsbeteckning:

Gullbergsvass 703:48

Byggnadsår:

1924

Adress:

Lilla Bommens Torg 2,
411 04 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Hamnskjul

Nuvarande användning:

Butik, kontor, café

Arkitekt:

K Pettersson

kajskjul_e_2017_011-hgkvalitetrekommenderas

Om Kajskjul 205

En gång i tiden ingick Lilla Bommen i Göteborgs befästningsverk och var en av de platser där båtar kunde passera in till staden och tullar kunde betalas. Efter att Vallgraven raserades i början 1800-talet började hamnkanterna att byggas ut och i 1866 års utbyggnadsplan redovisades Gullbergsvass som hamnområde med kajer längs älven och ett inre system med kanaler. Gullbergskajen, där Lilla Bommen ingår, stod klar 1899.

Kajskjul 205 och 207 byggdes 1924 vid Lilla Bommen. De är utformade i 1920-talets klassicistiska stil och tillhör några av de få bevarade äldre hamnbyggnaderna i Göteborg. Sedan 1975 är de upptagna i stadens bevaringsprogram.

2017 genomförde Higab ett projekt där Kajskjul 205 och 207 återställdes till sin ursprungliga färgsättning, vilket stämmer bättre överens med byggnadernas klassicistiska arkitektur. Efter att de senaste åren varit målade i rött med svarta och brungula partier har de nu fått tillbaka sin gula nyans med ljusa partier och svartmålade fönster.

Se alla fastigheter