Idrottsgården

Fastighetsbeteckning:

Heden 705:1

Byggnadsår:

1923

Adress:

Parkgatan 41,
411 38 Göteborg

Ursprunglig användning:

Jordbrukargård

Nuvarande användning:

Restaurangverksamhet

Arkitekt:

Okänd

Utanför de röda trähusen Idrottsgården vid Heden.

Om Idrottsgården

Idrottsgården på Heden var ursprungligen en del av en jordbrukargård. Gården byggdes till det 22:a allmänna svenska lantbruksmötet som hölls i anslutning till Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Området utgjordes av en mangårdsbyggnad och tillhörande stall för hästar och kor. Här fanns också bland annat köks- och kryddträdgård, loge och mjölkkammare.

Mangårdsbyggnaden har levt vidare som idrottscafé. Numera finns det restaurangverksamhet här. De ekonomibyggnader som finns kvar har bland annat använts som omklädningsrum för fotboll och andra idrotter på Heden.

Idrottsgården har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991 och hör till fastigheten Exercishuset.

Se alla fastigheter