Hälsovetarbacken

Fastighetsbeteckning:

Änggården 718:141

Byggnadsår:

1909

Adress:

Arvid Wallgrens Backe 2A-B,
413 46 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Barnsjukhus

Nuvarande användning:

Utbildningsverksamhet

Arkitekt:

Otto Dymling

Husfasad på Hälsovetarbacken.

Se alla fastigheter