Billdals Gård

Fastighetsbeteckning:

Billdal 1:4

Byggnadsår:

1860-talet

Adress:

Billdals Allé 50,
427 36 BILLDAL

Ursprunglig användning:

Sommarbostad

Arkitekt:

Johan August Westerberg (osäkert)

fastighet_billdals_gard

Se vår utställning om Billdals Gård!

See our exhibition about Billdals Gård!

Om Billdals Gård

1862 köpte grosshandlaren och kommunpolitikern James R Dickson Billdals Västergård och Östergård. Någon gång under samma årtionde revs en äldre mangårdsbyggnad på ägorna och ersattes med den byggnad som man i dag känner igen som Billdals Gård. Byggmästare var August Kruger men vem som ritade huset är fortfarande okänt. Dock finns det flera troliga alternativ. Johan August Westerberg anges nämligen som arkitekt i bevarande-programmet för Göteborg och vid den här tidpunkten arbetade han för Kruger. Ett annat namn som nämns i sammanhanget är arkitekten W A Boulnois som ligger bakom Dicksonska palatset.

Läs mer

Inspireras av nyrenässansen

När James R Dicksons sommarbostad byggdes på 1860-talet var arkitekturen starkt inspirerad av nyrenässansen där idealen var ordning och symmetri. Interiören och exteriören är helt formade efter dessa normer, inte minst i de genomgående klassiska dekorelementen. Det enda som bryter mot symmetrin är den diagonalställda entrén och trappan, vilket är kopplat till dåtidens engelska riktlinjer för planering av bostäder som förespråkade avskildhet och bekvämlighet. I huset finns en genomtänkt arkitektonisk gestaltning där varje rum har getts en särskild karaktär med hjälp av olika träslag, dekorativt måleri, kulörer och ornamentariskt snickeri och stuckatur. Den översta tredje våningen består av en påbyggnad i mitten som skjuter upp över byggnadskroppen och förstärker den monumentala karaktären.

Gården utökas

När James R Dickson avled 1873 tog August Kruger över egendomen och sålde byggnaden till Charles Felix Lindbergh. Han bodde året runt på gården och ägde den fram till sin död 1909. Därefter tog industrimannen Gustaf Werner över ägarskapet och lade ner stora summor på att utöka landarealen, modernisera och bygga nya byggnader som tvättstuga, arbetarbostäder och växthus. Efter hans död tog hans släktingar hand om byggnaden innan hela egendomen köptes av Göteborgs kommun 1963. Den dåvarande hyresgästen Brita Norling gavs då hyresrätt fram till sin död vilket inträffade 2001. Huvudbyggnaden stod sedan tom fram till 2014 när Higab fick i uppdrag att rusta upp Billdals Gård.

Billdals Gård

Billdals Gård
Billdals Gård
Billdals Gård
Billdals Gård
Billdals Gård
Billdals Gård Billdals Gård Billdals Gård Billdals Gård Billdals Gård
Se alla fastigheter