Annedal – Seminariet

Fastighetsbeteckning:

Annedal 20:4

Byggnadsår:

1910

Adress:

Seminariegatan 1A-F,
413 13 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Folkskollärarseminarium

Nuvarande användning:

Utbildningsverksamhet

Se alla fastigheter