Hoppa till innehållet
4 juni, 2018

Färgundersökning i ett av Göteborgs äldsta hus

För att ta reda på mer om Gathenhielmska Husets historia har Higab genomfört en färgundersökning av entrégolvet och trapphuset.

Exempel på tidigare färglager som har skrapats fram

Tre olika exempel på tidigare färglager i Gathenhielmska Huset.

Tidigare i år genomfördes en färgundersökning av målerikonservator i 1700-talsbyggnaden Gathenhielmska Husets entréhall. Genom att ta färgsnitt, preparera dem och sedan fotografera under mikroskop har man kunnat gå bakåt i historien och se vilka kulörer som husets interiör tidigare har haft. Man kan även med blotta ögat se de olika färgskikten i framskrapade färgtrappor. Under golvets gråmålade färg hittades exempelvis fem olika färglager och i den övre trapphallens väggar och dörrfoder kunde man på ett ställe spåra tolv olika färglager, bland annat vad som troligtvis är en dekormålning på rosa botten.

– Mycket är okänt om hur trapphallen och golvet i Gathenhielmska Huset har varit målat under 1700-, 1800-, och 1900-talet. Nu har vi fått möjlighet att undersöka ett av Göteborgs äldsta hus och kan i framtiden välja rätt färgsättning vid renovering eller restaurering. Det är också viktig historisk kunskap om byggnaden och om färgsättning rent allmänt. Det visar hur ofta man bytte vägg- eller golvkulör och vad som ansågs modernt eller vackert under respektive tid. Det kan såklart också var en högst personlig smak som framkommer, som inte har något med mode att göra. Intressant och spännande är det i alla fall, säger Boel Melin som är projektledare inom byggnadsvård på Higab.

Gathenhielmska Husets historia går tillbaka till kaparkaptenen Lars Gathenhielm som år 1717 fick en stor del av området runt Stigbergstorget i donation av Karl XII. Det var ett erkännande för hans framgångar som ”konungens kapare”. Men efter Karl XII:s död 1718 upphävdes donationen, med undantag för den mark där Gathenhielms repslageri senare anlades och där Gathenhielmska Huset byggdes.

Huset uppfördes under 1740-talet av konvojkommissarie Johan Hansson Busck, som var svåger med den då avlidne Lars Gathenhielm. Det är en av Göteborgs fem äldsta profana byggnader och dessutom stadens enda bevarade storborgarhus i trä från mitten av 1700-talet.

När lagen om kulturminnesskydd trädde i kraft 1943 ansökte dåvarande ägaren Vera Tham hos riksantikvarieämbetet om byggnadsminnesförklaring. Detta beviljades och Gathenhielmska Huset blev därmed Göteborgs första byggnadsminnesförklarade hus. 1964 förtydligades skyddet att gälla ”exteriör och interiör samt tomt”.

Gathenhielmska Husets historia!

Fler nyheter!