25 september, 2017

En del av gamla Rosenlund rustas upp

Nu pågår upprustning av fasad och tak på Esperantoplatsen 7-9. Arbetet beräknas vara klart i december.

Översikt över tegelbyggnaderna på Esperantoplatsen.

Esperantoplatsen 7-9 byggdes 1849 som en del av Rosenlunds spinneri. Under 1800-talets slut gjorde flera ombyggnader, bland annat för butiker i bottenvåningen och bostad i övre våningen. 1999 byggdes huset om och en del av den västra flygeln revs för att ge plats för bygget av Götatunneln. Byggnaden är i dag den enda delen som är bevarad av Rosenlunds fabrikskomplex. Esperantoplatsen fick sitt namn 1954, på initiativ av stadens esperantoklubbar, i området där ABF och esperantorörelsen länge haft sin verksamhet.

Tidigare i september påbörjades arbetet med att rusta upp tegelfasaden och taket på Esperantoplatsen 7-9. För att minska belastningen på naturen och främja en hållbar utveckling använder man sig av återvunnet tegel. Hela projektet beräknas pågå fram till december.

Fler nyheter!