23 november, 2017

Emigranternas hus får kulturarvsbidrag

74 projekt i Sverige har blivit tilldelade kulturarvsbidrag av Riksantikvarieämbetet. Ett av dem är Det finländska Göteborg, en utställning som kommer att produceras av stiftelsen Emigranternas hus.

Av nästan 400 ansökningar står det nu klart att 74 kulturarvsprojekt har beviljats bidrag från Riksantikvarieämbetet. Det handlar om allt från tillgänglighetsanpassningar, podcasts och dokumentationer till utställningar och vidareutveckling av kulturarv. Ett av projekten är utställningen Det finländska Göteborg kommer att produceras av och visas i Emigranternas hus i Stora Tullhuset och på andra arenor runt om i Göteborg. Syftet med utställningen är att synliggöra immigrationen och lyfta fram en av de största invandrargrupperna i Sverige.

Det här är första gången som det öronmärkta bidraget fördelas. I urvalsprocessen har Riksantikvarieämbetet prioriterat exempelvis hembygdsföreningar, nationella minoriteter och immateriellt kulturarv. Pengarna kommer i fortsättningen att fördelas årligen av Riksantikvarieämbetet.

Läs mer om Emigranternas hus!

Fler nyheter!