Hoppa till innehållet
14 juni, 2016

Dassfynd på stadshusgården

I samband med den pågående grundförstärkningen av Börsenkvarteret gjordes nyligen ett fynd då man hittade rester av ett äldre uthus på den gamla stadshusgården.

Det var när man schaktade för fundament för en byggkran på stadshusgården som rester av ett äldre uthus hittades. Fyndet utgjordes av en mycket grov naturstensgrund som delvis var förstörd av tidigare el- och avloppsschakt. Här fanns även ett bevarat trägolv av grova plank.

Stengrunden på stadshusgården

Stengrunden på stadshusgården

Stengrunden tillhör sannolikt ett äldre avträde som syns på ritningar över stadshusgården från 1820-talet. Om avträdet är från denna tid eller om det är äldre har inte kunnat beläggas än. För att värna fyndet kommer kranfundamentet placeras på annan plats under byggtiden.

Karta över huset från 1820-talet

Karta över huset från 1820-talet

Fler nyheter från Higab