Medverkande

Talare

Ulrik Hjort Lassen

Historiskt hantverk är hållbart. Punkt slut.

Följ med på resan när världens första doktor i timmerhantverk sprider budskapet “Historiskt hantverk är hållbart. Punkt slut.” Ulrik Hjort Lassen är Sveriges – och världens – första doktor i timmerhantverk. Han är utbildad på Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård i Mariestad, är expert på stolpverkskonstruktioner och har kompletterat sin forskning med praktiskt hantverk som han själv utför.

– I dag finns det ingen som kan säga hur man byggde stolpverk i Sverige förr i tiden. Timring är mer beprövat; det finns det mer kunskap om. Men inte stolpverk.

Därför fortsätter Ulrik Hjort Lassen att jobba och utbilda sig tillsammans med andra traditionella hantverkare, vilket har lett honom ut ur Norden, genom hela Europa och till Japan.

Under Cirkulära Tider kommer Ulrik att dela med sig av sin kunskap genom att demonstrera hur man bygger med stolpverk och hur man använder traditionella verktyg och gamla byggmetoder – med möjlighet att själv prova på för oss alla som drömmer om att bygga och bo i ett eget timmerhus!

Läs mer om Ulrik Hjort Lassen:
GU Journalen
Skogssällskapet

Tobias Jansson

Möjligheter och trender inom cirkulär ekonomi

Han är en av Sveriges främsta visionärer inom cirkulär ekonomi – och nu kommer han till årets Cirkulära Tider! Tobias Jansson har sedan 2012 drivit bloggen CircularEconomy.se och har under åren gjort 200+ inspirerande föreläsningar för företag och offentliga verksamheter runt om i Norden. I den här föreläsningen lyfter Tobias blicken och spanar på den aktuella utvecklingen inom cirkulär ekonomi med fokus på ett antal områden där det händer mycket just nu, under titlar som Cirkulära städer, Regenerativt markbruk och Vardagslivet som tjänst.

Tobias Jansson var också med och startade magasinet Camino, som skriver om hållbar livskvalitet.

Efter sin presentation om möjligheter och trender inom cirkulär ekonomi stannar Tobias för ett rundabordssamtal för en Q&A där ni har möjlighet att ställa individuella frågor och få svar på era djupare funderingar kring cirkulär ekonomi.

Läs mer om Tobias:
CirkularEconomy.se

Christina Heberlein

Glimtar av Börsens dolda skatter

Har ni besökt Börsen vid Gustaf Adolfs Torg sedan dess omfattande restaurering avslutades? Christina Heberlein och hennes kollegor på Kulturvård Heberlein spelade en avgörande roll i restaureringsarbetet. Christina kommer att dela med sig av sin kunskap och expertis om både aktiv och preventiv konservering av kulturarv samt de utmaningar de stötte på på vägen mot att hitta Börsens gömda skatter.

– Om du är så länge på en plats hinner du landa. Vi har verkligen lärt känna Börsen och fått tid att gå ner på djupet och ta reda på hur huset mår. Det har inte varit några snabba lösningar.

Arbetet har inte varit något för den otålige. Tak, väggar, målningar och stuckaturer har varsamt rengjorts för att inte skada den känsliga miljön. Varenda prisma i takkronorna har putsats för hand, alla gardiner har frusits ned i tre till fyra månader för att ta död på skadedjur och det stora stadsemblemet i fullmäktigesalen har restaurerats till ursprungligt skick.

– I den gula salongen, även kallat stuckrummet, har vi putsat all marmor och stuckatur in i minsta detalj. Nu är rummet det vackraste i sitt slag i Sverige.

Bakom de gamla färglagren har flera överraskande upptäckter gjorts. Bland annat i ett av trapphusen där man hittade gamla dekormålningar, en med en vy över Stockholm och en med ett italienskt motiv. Målningarna har nu frilagts och fyllts i för hand.

Något som däremot inte har hittats är grundstenen till Börsen som sägs ha lagts dit av kung Oscar I år 1844. Den skattjakten går vidare – kanske du har sett den?

Läs mer om Christina och Kulturvård Heberlein:
GöteborgDirekt
Kulturvård Heberlein

Niklas Wennberg

Fisk och grönt som självklar del av stadens strategi för integration, livsmedel och förtätning

Kombinationen fisk och grönsaker – akvaponik – höjer självförsörjningsgraden av fisk. Vi kan skapa mer än 100 000 nya gröna jobb och rädda våra hav. Niklas Wennberg, verksamhetsledare för Pond/Stadsjord berättar om anläggningen i Slakthuset Göteborg och förklarar varför samtliga VGRs 49 kommuner bör satsa på vattenbruk.

Utdrag från Göteborgs-Posten:
Avlånga skuggor rör sig längs botten i en av de stora tankarna som står uppställda i fabrikslokalen i Slakthusområdet i Göteborg. Niklas Wennberg håller fram ett salladsblad och genast sticker ett 40-tal gapande fiskmunnar upp över ytan.

– De här fiskarna äter allt, skulle man släppa ner en rödbeta så äter de upp den, säger han.

Så vad är det då som pågår i det gamla slakthuset? Niklas Wennberg, som driver Stadsjord, visar oss in till en annan del av lokalen. Det är fuktigt i luften och bubblar och pyser som från ett akvarium. Här växer olika sorters sallad och tomatplantor sträcker sig mot de starka lamporna i taket. Men till skillnad från traditionella odlingar växer inte grönsakerna i jord. Växt-bäddarna är fyllda med vatten, och grönsakerna flyter på stora flottar som låter rötterna sticka ner i vattnet. Växtnäringen kommer från fiskarna i rummet intill. Systemet kallas aquaponik och är ett hållbart matodlingssystem som kombinerar odling av akvatiska djur i bassänger med hydroponik, det vill säga odling av växter i vatten.

Läs mer om Niklas:
Göteborgs-Posten
Stadsjord/Pond Fish and Greens

Cina Gasparini

Västra Nordstan Revival

Som en del av Göteborgs 400-årsjubileum har Higab inlett ett omfattande utvecklingsarbete i stadsdelen Västra Nordstan utifrån ledorden hållbarhet, innovation och tradition. Målsättningen är en levande och trygg stadsdel där verksamheternas inriktning och utbud ska präglas av ett hållbarhetstänk och vara en kontrast och ett komplement till utbudet i Nordstans köpcentrum.

Olle Hagman

Kubbhus

Enkelt, billigt, funktionellt, miljövänligt och unika designmöjligheter. Kubbhus är en traditionell och alternativ byggteknik med många variationer och många namn. De senaste åren har kubbmurningstekniken börjat komma tillbaka. I Sverige har det skett i relativt liten skala, men i USA och Kanada har det skett på bred front. Mer än 1 000 nya hus har byggts sedan slutet av 1970-talet, oftast med en moderniserad metod där man använder cement som bindemedel i murbruket. De flesta är bostadshus, byggda av självbyggare, men det finns också exempel på större byggnader som byggts av professionella byggbolag – bland annat ett gigantiskt konferenscenter vid Kalamazoo College i USA. Olle Hagman vill inspirera och utmana ökningen av kubbhusbyggtekniker i Sverige.

Peter Holmdahl

House of Hemp

Paris avtalet, OS 2024 och framtiden av biobaserat byggande

Vad är hampakalk? Vilken roll har hampakalk i omställningen till ett biobaserat byggande? Hur bygger vi hållbart långsiktigt? Frankrike har visat vägen och är ledande inom biobaserat byggande. Redan 2022 kommer 50% av alla offentliga byggnader i Frankrike att byggas med biobaserat material som exempelvis trä och hampakalk, vilket är ett material med helt unika egenskaper.

Med utgångspunkt i Parisavtalet om klimatförändringar kommer OS i Paris 2024 vara i framkant när det gäller att minimera miljöpåverkan:
100% biobaserade material
100% grön energi under OS
100% hållbara och certifierade matkällor
100% av de olympiska deltagarna och åskådare använder ren transport
Över 26 hektar biologisk mångfald som skapats på de olympiska platserna i Seine-Saint-Denis tack vare spelen

Vem som ligger i framkant inom detta spännande område i Sverige berättar Peter, VD för House of Hemp, om under Cirkulära Tider 2020. Tillsammans bygger vi framtiden. Kom och lyssna och lär och prova på!

Nina Wolf

Dags att bygga och riva cirkulärt? Hur kan offentlig upphandling fungera som drivkraft?

Cirkulära Göteborg är ett initiativ från Göteborgs Stad. Initiativets syfte är att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi i bred samverkan med stadens egna verksamheter, civilsamhälle, näringsliv och akademi. I praktiken innebär det att gå från ett samhälle där vi förbrukar till ett samhälle där vi återbrukar. Det gör vi genom att ta bättre hand om det vi redan har.

Under 2019 genomfördes ett spännande Vinnovafinansierat projekt där syftet var att titta närmare på hur offentlig upphandling kan fungera som ett verktyg för att driva på utvecklingen mot en cirkulär bygg- och rivningsprocess. Hur ska upphandlingskrav formuleras på bästa sätt? Hur kan vi arbeta tillsammans för att nå en cirkulär omställning inom byggsektorn?

Enligt vissa källor beräknas bygg- och fastighetssektorn stå för ⅕ av de totala utsläppen i Sverige. En stor positiv förändring inom den här sektorn innebär en stor förändring överlag, vilket vi behöver för att uppnå våra globala mål.

Kom och lyssna på Nina Wolf, som med sitt smittande engagemang för hållbarhetsfrågor har en enorm förmåga att motivera andra att göra skillnad!

Läs mer om Cirkulära Göteborg:
Cirkulära Göteborg

Tomas Bech

Den hållbara vägen – ett liv i balans

Vi ser en rörelse och ett fokus på hållbarhet inom miljö, produktion, återanvändning m.m. Hur går Tomas från tanke till handling när det gäller hans egen hälsa och hållbarhet och hur ställer han om för att leva ett liv som är hållbart vad det gäller hans hälsa och kropp?

Tomas Bech är Friskvårdsterapeuten som driver företaget Q’ente med holistisk hälsa i fokus. Han har även en lång och bred erfarenhet som ledare, chef och coach sedan 25 år tillbaka med god inblick i ett antal olika branscher bland annat IT och  hälso- och sjukvård. Tomas belyser (och samtalar om) vår samtids utmaningar och de val vi kan göra för att känna att vi lever i bättre samklang med vår inre kompass. Ett liv där vår kroppsliga och psykiska omhändertagande blir lika viktigt som hur vi tar hand om våra materiella tillgångar som till exempel bil och hus.

Läs mer om Tomas och Q’ente:
qente.se

Utställare

Anns keramikbod

Ann från Anns Keramikbod arbetar både i vackert lergods och stengods. Hon gör allt från bruksföremål till inredningsdetaljer för privatpersoner och restauranger. Hennes traditionella hantverk säljs på plats under hela evenemanget. Kanske hittar du en vacker ny bakskål för att ersätta den gamla i plast du har hemma? Eller ett doftljus gjort i stengods med rapsvax och eteriska oljor? Missa inte hennes specialitet – fyrar i miniatyr som man kan sätta värmeljus i, vilket sprider ett riktigt mysigt ljus hela året om!
Hemsida: annskeramikbod.se

CirEko

CirEko är näringlivets arena för cirkulära affärer. Deras mission är att underlätta näringslivets övergång från linjär till cirkulär ekonomi genom att verka som en nationell utvecklings- och samverkansarena för cirkulära affärer och det resurseffektiva samhället – gränsöverskridande inom alla områden. CirEko är en nationell näringslivs- och medlemsorganisation som verkar non-profit och oberoende. Hur kan du och din arbetsplats ställa om från det linjära till det cirkulära? Kom och prata med ordförande Ann-Sofie Granzell och ta reda på mer.
Hemsida: CirEko.se

Färgtrappan

Maj-Liz Marcusson ökar kännedom om och inspirerar oss alla till att måla med miljövänliga färger utan kemikalier och onödiga tillsatser. Hon jobbar mest med äggoljetempera – en färg med mycket gamla anor som helt enkelt består av pigment, vatten, ägg och rå linolja. Även om äggoljetemperan är en färg med tradition långt tillbaka i tiden passar den lika bra i moderna miljöer som i äldre hus. Där man eftersträvar en sund miljö – där passar också äggoljetempera. Färgen och tillbehör säljs på plats.
Hemsida: fargtrappan.se

Gothia Kakelugnar

Gothia Kakelugnar specialiserar sig på antika kakelugnar som behöver renoveras, men de tillverkar även nya. Med många års erfarenhet i det genuina hantverket erbjuder deras mycket kompetenta medarbetare hjälp med hela processen, från val av kakelugn till att den blir uppsatt, installerad och godkänd.
Hemsida: gothiakakelugnar.se

Historieverket

Historieverket tar vara på och levandegör stadens historiska, kulturella och traditionella skatter. Deras ambition är att utveckla Historieverket till en motor för Göteborgs och regionens kultur- och affärsturism och bidra till att utveckla Göteborg till en välkomnande och positiv stad.
Hemsida: historieverket.se

House of Hemp

House of Hemp specialiserar sig på bygg och renovering med och utbildning inom hampakalk. Dera mål är att driva på en snabbare omställning till en cirkulärt hållbar byggindustri. House of Hemp var med förra året och även detta år får besökare tillfälle att prova på att bygga en vägg av hampakalk. Hampakalk är ett mycket imponerade naturmaterial och fungerar som en naturlig fuktbarriär, är mögel-motståndig och även brandbeständig. Demonstrationer på plats kommer att visa brandbeständighet och hur man sprutar hampakalk i väggar.
Hemsida: houseofhemp.se

Institutionen för kulturvård - Göteborgs universitet

Forskning och utbildning vid Institutionen för kulturvård spänner över ett brett fält av frågor om vårt kulturarv: Hur kan vi identifiera och analysera kulturarvets värden? Hur kan vi värdera och prioritera? Hur ska vi vårda och ta tillvara föremål och bebyggelse, landskap och trädgårdar? Det är inte självklart hur kulturarvet ska tas hand om. Demokrati, klimatförändringar, mångfald, och konflikten om rätten till begränsade resurser påverkar hur vi värnar, vårdar, och utvecklar kulturarvet. Både forskning och utbildning på kulturvård omfattar båda kulturarvets betydelse på gott och ont för människors vardag och konkret kunskap om praktiska åtgärder för att vårda och utveckla.
Hemsida: gu.se

Göteborgs choklad & karamellfabrik

Göteborgs choklad & karamellfabrik har tillverkat choklad, praliner m.m. i Kronhusbodarna sedan 2004. De är bland annat kända för sitt chokladbräck och kommer under evenemanget bjuda på smakprov av bräck med krisp. Krispet görs av trasiga glassrån och är deras bidrag till att minska matsvinnet.
Hemsida: goteborgschoklad.se

Lottas Textilverkstad

Kom och hälsa på Lotta under Cirkulära Tider! När man ska leva hållbart är det inte bara byggnadsvård och trädgård som gäller, utan också hela livsstilen och produkterna som vi väljer att ha i våra hem. Lotta arbetar med textilt återbruk och använder sig av segel, presenningar, dukar, lakan, m.m. – gamla material som är av god kvalité och har historia som är värd att bevara. Hon skapar ryggsäckar, väskor, kuddar, hattar, lampor, kläder, söta tofflor och så mycket mer. Titta gärna på hennes Instagram och skriv din inköpslista redan nu.
Hemsida: lottastextilverkstad.se

Q’ente

Tomas Bech delar med sig av sin kunskap om hur vi alla kan leva ett liv i balans. Missa inte hans föreläsning på lördag när han belyser (och samtalar om) våra samtidsutmaningar och de val vi kan göra för att känna att vi lever i bättre samklang med vår inre kompass. Ett liv där vårt kroppsliga och psykiska omhändertagande blir lika viktigt som hur vi tar hand om våra materiella tillgångar som t ex bil och hus. Tomas Bech är friskvårdsterapeut och driver företaget Q´ente med holistisk hälsa i fokus. Han har även en lång och bred erfarenhet som ledare, chef och coach sedan 25 år tillbaka med god inblick i ett antal olika branscher som IT och hälso- och sjukvård.
Hemsida: qente.se

reCreate Design Company

På Cirkulära Tider presenterar reCreate Design Company vetenskapen bakom Annie Sloans Chalk Paint, vax, penslar och annat. När du förstår dig på denna miljövänliga färg, produktsortimentet och hur det funkar, så kan du lätt höja dina färdigheter – vilket kan resultera i spektakulära ommålade möbler och prylar i ditt hem.

De kommer också att prata om färgkombinationer – hur du både komplimenterar och kontrasterar olika färger i Annies palette. Du får testa det bästa sättet att hålla penseln när du målar, lära dig att våga med färgade- och guildingvaxer och hur du uppnår professionella resultat på allt du målar.
Produkter säljs med en exklusiv Cirkulära Tider-rabatt under hela evenemanget – och självklart tar de tid att besvara dina frågor om Annie Sloan Chalk Paint.
Hemsida: reCreatedesigncompany.com

Riggmästare Nisse Holmdahl

Mer information inom kort!
Instagram: @riggmastarn

Scandinavian Windowcraft

På Scandinavian WindowCraft besitter de god kunskap och lång erfarenhet va gäller byggnadsvård med fokus på fönster i Skandinavien. Inom byggnadsvård och hållbart byggande har de samlat produkter som material och verktyg för fönsterrenovering samt giftfri och plastfri målning i sin webbutik. De erbjuder även kurser för dig som vill lära sig fönsterrenoveringens tekniker och mer om hållbara byggmaterial och byggnadsvård. Byggnadsvård för dem är också cirkulärekonomiskt tänkande, att renovera och ta vara på material och detaljer. Med det värnar de om vår historia, samt gynnar miljö och ekonomi.
Hemsida: scandinavianwindowcraft.com

Ulrik Hjort Lassen

Ta tillfället i akt att träffa och prata med världens första doktor i timmerhantverk, Ulrik Hjort Lassen. Ulrik är en av årets föreläsare på Cirkulära Tider och kommer även att var med under hela evenemanget för att dela med sig av sin expertkunskap och demonstrera hur man bygger stolpverk med handverktyg. Besökare kan även prova på med verktyg och timmerdelar. Spännande för alla åldrar!

Aktiviteter/Workshops

Underhållning