Hoppa till innehållet
4 juli, 2016

Belysningsplatsen ger råd och inspiration

I dagarna lanserades belysningsplatsen.se, ett forum för alla som är intresserade av hur belysningsfrågor kan hanteras bättre i byggprocessen. Här hittar man konkreta råd från arkitekter, projektledare, elinstallatörer, beställare och andra intressenter. Higabs Hanna Siggelkow är en av dem som intervjuas.

Ett byggprojekt är ofta en komplicerad process med många inblandade och goda förberedelser inom alla delar är därför A och O. Belysningsbranschen har skapat belysningsplatsen.se för att erbjuda en samlingsplats där man kan få tips, råd och inspiration från erfarna experter inom belysningsfrågor. Genom att samla representanter med olika perspektiv är det lättare för besökaren att få en helhetsbild som kan bli ett stöd i belysningsarbetet i det egna projektet.

På portalen intervjuas olika personer om sina erfarenheter inom belysning. En av dem är Hanna Siggelkow som är projektledare på Higab. Hon har bland annat arbetat med att ta fram en belysningsstrategi för de av våra kulturbyggnader som är byggnadsminnen. Syftet är att lyfta fram byggnaderna och bidra till att skapa levande, attraktiva, trygga och säkra miljöer för verksamhet och besökare. Kronhuset kommer att bli pilotprojekt för strategin.

Läs mer på belysningsplatsen.se

Kronhuset kommer få ny fasadbelysning

Kronhuset kommer få ny fasadbelysning

Fler nyheter från Higab