Hoppa till innehållet
8 november, 2016

Arkivens dag på Regionarkivet

Andra lördagen i november genomförs traditionsenligt Arkivens dag då de svenska arkiven öppnas för den historieintresserade allmänheten. På Regionarkivet på Otterhällegatan kan du bland annat se gamla göteborgsfilmer, lyssna på intressanta föredrag och få en rundvandring i magasinen.

Genom att arrangera öppet hus vill arkiven väcka intresse för sin verksamhet och uppmärksamma den medborgerliga rättigheten att gratis besöka och forska i de svenska offentliga arkiven. På Regionarkivet har man program mellan klockan 11 och 15. Förutom rundvandringar i magasinen varje hel timme kan du bland annat drömma dig tillbaka till forna tider med de gamla göteborgsfilmer som visas.

Det blir även föredrag. Skyddshem var förr benämningen på institutioner där ”vanartiga” barn skulle fostras av samhället genom straff, utbildning och arbete. Louise Lindblom har undersökt vad arkiven berättar om hur livet för flickor på ett sådant hem i Göteborg kunde se ut. Ingrid Martins Holmberg pratar om bebyggelsebevarande i Haga som en alternativ stadsbyggnadsidé under rubriken I skuggan av folkhemsbygget.

Arkivbyggnaden på Otterhällegatan ägs och förvaltas av Higab. Den byggdes 1994 efter ritningar av Vallgatans arkitektkontor AB.

Arkivens dag 12 november 11-15
Regionarkivet, Otterhällegatan 5

161108_otterhallegatan_5

Läs mer om Arkivens dag: www.arkivensdag.nu

Fler nyheter från Higab