Ansökningsformulär

Ansökan om hyresrabatt måste vara inne senast 10 juni

Higab har tidigare informerat om hur ni ansöker om tillfällig hyresrabatt inom regeringens förordning för verksamheter i utsatta branscher för kvartal 2 2020. Av informationen framgick att stödet betalas ut under förutsättning att överenskommelse finns mellan hyresvärd och hyresgäst om en rabatt på hyran under perioden 1 april till och med 30 juni 2020.

För att Higab ska ha möjlighet att hinna upprätta avtal och skicka in alla ansökningar till Länsstyrelsen inom utsatt tid måste vi få in era ansökningar, inklusive underlag, senast 10 juni 2020. Att ansökningarna kommer in i tid är en förutsättning för att stödet ska betalas ut.

Om ni avser att söka stöd för er verksamhet, vänta inte utan skicka in så snart som möjligt. Efter 10 juni stängs ansökningsformuläret. Var noga med att få med det underlag som efterfrågas – utan det kan vi inte behandla er ansökan.

Stödåtgärder för kvartal 3

Det statliga stödet för hyresrabatt omfattar enbart kvartal 2 2020. Om ni bedömer att er verksamhet är i behov av stödåtgärder även under kvartal 3 kontakta er fastighetsförvaltare. Med tanke på semesterperioden ber vi er att höra av er i god tid, senast vecka 27.

För att ansöka om hyresrabatt alternativt anstånd behöver vi få in följande från er som hyresgäst:

  • Bokslut för 2019 eller självdeklaration för enskild firma
  • Underlag som styrker omsättningen för perioderna jan-april 2019 och jan-april 2020, exempelvis utdrag från resultaträkning
  • Övrig dokumentation som styrker hur företaget påverkats av coronakrisen.
  • Vilka åtgärder företaget själva gör för att förbättra situationen – handlingsplaner, personalneddragning, tillskjutande av eget kapital etc.