Hoppa till innehållet
18 maj, 2017

1700-talshus återfår sina färger

Nu pågår slutfasen i arbetet med att återställa samtliga hus i Gathenhielmska Reservatet till dess ursprungskulörer. I juni beräknas projektet vara klart.

Arbetet är uppdelat i två entreprenader, där den första är avslutad och den andra beräknas vara klar innan semestern. Det är sammanlagt 15 byggnader, inklusive Gathenhielmska Huset, som målas om till sina ursprungskulörer och de som nu återstår är Kullen och Bäckska paviljongen. Kulörerna som används är framtagna i samverkan med Lindholms Restaurering och husen har målats i linoljefärger som tagits fram med hjälp av en byggnadsantikvarie.

2013 påbörjades projektet i Gathenhielmska Reservatet och året efter startade entreprenaden. Under arbetets gång visade det sig att flera hus har målats i en mängd olika färger genom åren. Kullen hade exempelvis spår av ett tiotal olika kulörer, allt från faluröd till ljusgrå och gulbeige.

I samband med projektet har Higab även gjort en översyn av brandlarmen i husen. Man ska öka säkerheten genom att förbättra spårbarheten till varje enskilt hus, vilket ska underlätta för Räddningstjänsten vid utryckning.

Färgglada trähus i Gathenhielmska Reservatet.

Den äldsta kvarvarande bebyggelsen i Gathenhielmska Reservatet är från 1700-talet och det är därmed Göteborgs sista bevarade område med friliggande trähus från tiden före 1800-talets mitt. I början av 1930-talet upprättades en stadsplan som skulle ha inneburit att de gamla husen i reservatet revs och ersattes av ny bebyggelse. Men efter starka protester ändrades planerna och istället inledde Kulturminnesföreningen Gathenhielm en upprustning av byggnaderna längs Pölgatan. I dag finns främst föreningslokaler, bostäder och ateljéer i Gathenhielmska Reservatet.

Fler nyheter!