Hoppa till innehållet
23 februari, 2017

100-åriga fynd har hittats på Bö Herrgård

Flera unika föremål från Göteborgs Barnhus har återfunnits på Bö Herrgård. Det handlar om ett par plåtlådor som troligtvis är från tidigt 1900-tal och en pärm med barnhemsbrev som nu har lämnats vidare till Göteborgs stadsmuseum för närmare undersökningar.

Två plåtlådor står på varandra med texten Göteborgs Stads Barnhus.

Det var under en inventering av Bö Herrgård som medarbetare på Higab hittade två rektangulära plåtlådor som en gång i tiden har tillhört Göteborgs Barnhus. Organisationen räknas som Göteborgs äldsta institution och grundades redan 1737. De hade sin verksamhet på Bö Herrgård från 1924 till 1940 och hyrde därefter ut huset ut till Göteborgs barnavårdsnämnd innan det såldes vidare till Göteborgs Stad för 24 år sedan.

Plåtlådorna är troligtvis från tidigt 1900-tal, men än så länge är det oklart vad de har använts till. Nu skänks de till Göteborgs stadsmuseum som kommer att göra närmare undersökningar.

– Det känns riktigt roligt att lådorna upptäcktes. Vi är alltid angelägna om att ta tillvara på den här typen av föremål och de kommer utgöra en viktig del av stadsmuseets samling, säger Anna Billing Wetterlundh, konservator på Higab och Göteborgs stadsmuseum.

I lådorna låg det gamla barnhemsbrev, debetsedlar och dagstidningar, samt statistiska årsböcker från början av 1900-talet och en bibel från samma period. Tidningarna är från 1945 och rapporterar exempelvis om Adolf Hitlers död, Herman Görings ”sensationella” sorti, dagen när andra världskrigets tog slut, Konung Gustav V:s död och fängslandet av Vidkun Quisling i Norge.

Barnhemsbreven som hittades är skrivna mellan 1919 och 1920. Flera av breven har skickats från fosterföräldrar, före detta barnhemsbarn och barn som har hamnat på statens uppfostringsanstalt.

Göteborgs stadsmuseums arkivarie kommer nu att bedöma och sortera lådornas innehåll så att det sparas till eftervärlden i rätt arkiv. Lådorna kommer att rengöras, märkas och göras sökbara på museets webbplats i databasen Carlotta.

Fyra gamla tidningar ligger på golv.

Bö Herrgård i Örgryte har anor från 1400-talet. Gården var länge känd för sin vackra trädgård och den besöktes 1746 av botanikern Carl von Linné. I slutet av 1700-talet byggdes en huvudbyggnad, ett mindre bostadshus och diverse ekonomibyggnader på området. 1924 köptes egendomen av Göteborgs Barnhus och huvudbyggnaden byggdes då om efter ritningar av K A Boman. 1983 såldes herrgården till Göteborgs Stad och överskottet av försäljningen har stiftelsen Göteborgs Barnhus använt för att bistå de som arbetar för att stödja barn- och ungdomsverksamhet i Göteborgsområdet. I dag är det montessoriskolan Casa som bedriver verksamhet på Bö Herrgård.