Samlokalisering Kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten har drygt 400 anställda och verksamheter på sju olika geografiska platser inom Göteborgs kommun. Genom en samlokalisering kommer man kunna stärka organisation och effektivitet och i förlängningen öka kundnyttan.

Higab har fått i uppdrag att projektera och bygga kontor, lager, verkstad och garage för Kretslopp och vatten i Alelyckan. Projektet är en samlokalisering som innebär att deras lokaler ansluter till redan befintliga byggnader som Alelyckans vattenverk, Kretsloppsparken och Mätarverkstaden. Den totala ytan för de nya byggnaderna kommer att bli cirka 15 000 kvadratmeter och kontoret ska inrymma arbetsplatser för cirka 400 personer. Verksamheterna har själva bestämt att man vill ha så kallade aktivitetsbaserade kontor. Till detta tillkommer sedan utelager och parkeringsplatser.

I januari 2017 var det byggstart för projektet där Tuve Bygg är huvudentreprenör. När anläggningen står klar under våren 2019 kommer Kretslopp och vatten att lämna de nuvarande lokalerna i Hjällbo och på Ringön.

Arkitektskisser ny kontorsbyggnad

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar
För mer information:
Annette Stridh
Projektledare Higab
Tel 031-368 53 54
E-post: annette.stridh(snabel-a)higab.se
Projektet beräknas vara klart våren 2019.
Utskrift
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Se alla projekt