Samlokalisering Kretslopp och vatten

Higab har fått i uppdrag att projektera och bygga kontor, lager, verkstad och garage för Kretslopp och vatten i Alelyckan. Projektet är en samlokalisering som innebär att förvaltningen samlas på ett ställe.

Kretslopp och vatten har drygt 400 anställda och är lokaliserade på sju olika geografiska platser inom Göteborgs kommun. Genom en samlokalisering ska man stärka organisationen och effektiviteten och i förlängningen öka kundnyttan. Den totala ytan för de nya byggnaderna kommer att bli cirka 15 000 kvadratmeter och kontoret ska inrymma arbetsplatser för cirka 400 personer. Verksamheten har själva bestämt att man vill ha så kallade aktivitetsbaserade kontor. Till detta tillkommer sedan utelager och parkeringsplatser.

I januari 2017 var det byggstart för projektet där Tuve Bygg är huvudentreprenör. När anläggningen står klar under våren 2019 kommer Kretslopp och vatten att lämna de nuvarande lokalerna i Hjällbo och på Ringön.

Fasaderna på kontorsbyggnaden är nu på väg upp, där tre av fyra våningar är gjorda. I början av 2018 kommer glaspartier att sättas in och installationer påbörjas.

När det gäller verkstadsbyggnaden pågår montering av stomme och i lager- och garagebyggnaden gjuter man nu bottenplattan.

Upphandling av konstverk i enlighet med enprocentregeln pågår och beräknas vara klar inom kort.

Enligt detaljplanen ska Gamlestadsvägen byggas ut med en rondell på grund av alla transporter som väntas till Kretslopp och vattens nya lokaler. Higab har efter överenskommelse med trafikkontoret övertagit ansvaret för projekteringen och upphandlingsunderlag håller nu på att tas fram.

Arkitektskisser Kretslopp och vatten

För mer information:
Annette Stridh
Projektledare Higab
Tel 031-368 53 54
E-post: annette.stridh(snabel-a)higab.se
Projektet beräknas vara klart våren 2019.
Utskrift
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Se alla projekt