Grundförstärkning och upprustning av Skeppsbron 4

2016 slutfördes projekteringen för Skeppsbron 4 som är en del av stadsutvecklingsprojektet Älvstaden. Vid årsskiftet 2017/2018 blev den första etappen med grundförstärkning och rivning av den norra flygeln klar. Under våren 2018 påbörjas arbetet med ny fjärrvärme och indragning av ventilationssystem.

Higab har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att grundförstärka och rusta upp Skeppsbron 4 för att kunna erbjuda lokaler till kreativa verksamheter och entreprenörer med begränsade ekonomiska förutsättningar. Arbetet är en del av stadsutvecklingsprojektet Älvstaden som involverar ett antal aktörer inom Göteborgs Stad. Syftet är att Skeppsbron ska bli en central mötesplats vid älven med nya bostäder, butiker, restauranger och ett levande kajliv. Skeppsbron 4, Merkurhuset och Rosenlundsverket, som tillhör det ursprungliga Skeppsbron, kommer att finnas kvar i området och bli en levande del av det nya.

Den 30 november 2015 övertog Higab fastigheten Skeppsbron 4 från Älvstranden Utveckling och under 2016 slutförde man projekteringen för en kommande grundförstärkning och upprustning. Anledningen till att byggnaden behöver grundförstärkas är att den har stora sättningar och att flera nybyggnationer är planerade i området.

I februari 2017 etablerade sig entreprenören Veidekke Entreprenad AB på platsen och i slutet av samma månad grävdes en ramp ned för att nå källarplan inför grundförstärkningen. I april påbörjades pålningsarbetet och dessa arbeten pågick fram till årsskiftet 2017/2018.

Under tiden revs även den norra flygeln och bjälklaget för innergården, inklusive befintlig brandmur. Fasad och yttertak återmonteras sedan och en ny gårdsterrass kommer att byggas. Dessutom kommer fjärrvärme och ett nytt ventilationssystem att installeras i huset.

Flera byggprojekt, som är en del av stadsutvecklingsprojektet Älvstaden, kommer att pågå parallellt i området.

För att hålla nere hyreskostnaderna för framtida verksamheter kommer en enklare upprustning att genomföras, där Higab bland annat ser över tak, fasad och fönster. Det arbetet beräknas starta innan 2020.

Läs mer på alvstaden.goteborg.se under fliken våra delområden/södra älvstranden/skeppsbron

Skeppsbron 4

skeppsbron_4_e10
skeppsbron_4_e15
skeppsbron_4_e21

 

Projekt Skeppsbron 4

Mer information om projektet med Skeppsbron 4:
Christian Motter
projektledare Higab
Tel 031-368 53 48
christian.motter(snabel-a)higab.se

Skeppsbron 4 byggdes 1914 efter ritningar av Hans och Björner Hedlund och utformades för att rymma en banklokal. Sedan dess har huset bestått av kontorverksamheter och restaurangen Kinesiska Muren som öppnade 1959 och blev Sveriges första kinamatsrestaurang. De lade ner sin verksamhet i juli 2016 när det blev klart att huset skulle utrymmas för grundförstärkning och upprustning.

Huset är indelat i sex våningar med brant vindsvåning och en gavel mot Skeppsbron. Sockeln och bottenvåningen är av natursten och övriga fasaden är klädd i en gråbrun cementputs med naturstensdetaljer. Hörnentréns rundade smidesdekor är ett tecken på byggnadens återkommande formspråk i detaljerna. Den snirkliga, rundade spiralformen återfinns i husets granitpartier och portaler, samt i det välbevarade hisschaktet och trapphusets ledstänger av trä och smide.

Grundförstärkning och rivning av husets norra flygel slutfördes vid årsskiftet 2017/2018. Under våren 2018 påbörjas arbetet med ny fjärrvärme och indragning av ventilationssystem. Upprustning av huset samt lokalanpassning beräknas att påbörjas innan 2020.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Se alla projekt