Företagsledning

E-postadress för alla medarbetare: fornamn.efternamn@higab.se


Anna-Karin Dahlin
Chef Strategi/Kommunikation
031-368 53 44


Fredrik Davidsson
Chef
Investeringsprojekt/Tidiga skeden
031-368 53 32


Lena Erlandsson
HR-chef
031-368 53 40


Per-Henrik Hartmann
Vd
031-368 53 24


Pontus Isaksson
Fastighetschef
031-368 53 85


Siman Jasim
Chef
Underhåll/Lokalanpassningsprojekt
031-368 53 23


Johan Karlsson
Marknadschef
031-368 53 28


Robert Schwartze
Driftchef
031-368 53 20


Fredrik Setterberg
Chef Ekonomi/Inköp
031-368 53 05


Johan Wilck
Tf Servicechef
031-368 53 57