Ansökningsformulär

Ansökan om hyresrabatt måste vara inne senast 30 april

För att ansöka om hyresrabatt alternativt anstånd behöver vi få in följande från er som hyresgäst:

  • Balans- och resultatrapport för 2019 och 2020 samt beslut på omsättningsstöd/omställningsstöd.
  • Omsättningssiffror för 2019 och 2020.
  • Övrig dokumentation som styrker hur företaget påverkats av coronakrisen.
  • Vilka åtgärder företaget själva gör för att förbättra situationen – handlingsplaner, personalneddragning, tillskjutande av eget kapital etc.

Var noga med att få med det underlag som efterfrågas – utan det kan vi inte behandla er ansökan.