Landala Högreservoar

Fastighetsbeteckning:

Landala 709:2

Byggnadsår:

1892

Adress:

Övre Besvärsgatan,
411 29 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Högreservoar

Nuvarande användning:

Telerelästation

Arkitekt:

Adrian Crispin Peterson
Carl Crispin

fastighet_landala_hogreservoar

Om Landala Högreservoar

Landala Högreservoar är ett vattentorn på en höjd i kanten av Guldheden, nordväst om Landala. Byggnaden ritades av Adrian C. Peterson och togs i bruk 1894.

Byggnaden ser ut som en 1800-talsborg. Med vita torn och tinnar, rödmurade kakelstenar och med bandmönster av natursten ger den ett intryck av att vara en byggnad från senrokokon (sent 1800-tal) fram till tidig funktionalism (tidigt 1900-tal). Även interiören knyter an till medeltidens arkitektur, med ett vackert välvt rum.

Läs mer

Vattentornet rymde tidigare 1,2 miljoner liter vatten. Den uppfördes vid den då torrlagda Kattedammen på berget Blomsterås mellan Landala och Annedal. Reservoaren skulle hantera vattnet från den nya ledningen som dragits från Alelyckan. På själva reservoaren byggdes även ett utsiktstorn.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Se alla fastigheter